Walne Zebranie Członków PLWiR 23.03.2019

Walne Zebranie Członków PLWiR 23.03.2019

PDFDrukujEmail

Dnia 23 marca 2019 odbyło się we Wrocławiu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR. Ponieważ Prezes Zarządu Andrzej Szubart złożył rezygnację, zebranie zostało zwołane w trybie sprawozdawczo-wyborczym.

Po wyborze Przewodniczącego Walnego Zebrania i wstępnych formalnościach (szczegóły patrz protokół) zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia PLWiR z działalności w roku 2018, sprawozdania poszczególnych komisji oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2018. Walne Zebranie udzieliło dotychczasowemu Zarządowi Stowarzyszenia PLWiR absolutorium (uchwała nr 1/2019) i podjęło uchwałę dotyczącą pokrycia straty za rok 2018 (uchwała 2/2019).

Następnie przeprowadzono wybory nowego Prezesa Zarządu - został nim Tomasz Turkowski (uchwała 3/2019).

Kolejnym punktem było głosowanie nad przyznaniem członkostwa honorowego byłemu Prezydentowi Wrocławia Rafałowi Dutkiewiczowi. Jacek Grobelny uzasadnił inicjatywę przyznania członkostwa honorowego przedstawiając wieloletnią współpracę i pomoc ze strony Prezydenta Miasta w propagowaniu jazdy western (uchwała nr 4/2019).

Po podjęciu uchwały nr 4/2019 został omówiony kalendarz 2019 – poszczególne pozycje omówiła Aleksandra Misztak, Jacek Grobelny, Agnieszka Jaśkiewicz, Magdalena Pokój, Tomasz Turkowski.

Przewodniczący Walnego Zebrania ogłosił rozstrzygnięcie Konkursu Fair Play za rok 2018. Przewodniczący z uznaniem omówił zachowanie Karoliny Jaśkiewicz, która została zwycięzcą konkursu na wniosek Dominika Wierzchosławskiego. Ustalono, że nagroda w formie patery zostanie wręczona na najbliższych zawodach na forum publicznym (Karolina Jaśkiewicz była nieobecna na Walnym Zebraniu).

W ostatnim punkcie programu Walnego Zebrania odbyła się krótka dyskusja w ramach punktu "Wolne wnioski".

Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PLWiR znajdą Państwo w protokole i w zakładce "Uchwały WZ".

Poniżej znajdują się do wglądu sprawozdania poszczególnych komisji, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 oraz protokół Walnego Zebrania.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział w tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia PLWiR.

 

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PLWiR z dnia 23.03.2019

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018

Sprawozdanie Komisji sędziowskiej

Sprawozdanie Komisji ds. sportu i Komisji ds. szkoleń

Sprawozdanie Komisji ds. Polish Cowboy Race'a

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji z bydłem

Sprawozdanie Komisji ds. konkurencji szybkościowych

Sprawozdanie Komisji rewizyjnej

piątek, 29 marca 2019 17:58

Sponsorzy